Nutriționist Alba

Termeni și condiții

1. Preambul
1.1. Pentru folosirea site-ului roxanacristea.ro, în continuare „Site-ul”, este necesar să citiți și să acceptați termenii și condițiile de mai jos, în continuare „Termeni și Condiții”, care au valoarea unui contract încheiat între Cristea I. Roxana PFA și orice persoana, client sau utilizator, care accesează magazinul virtual găzduit pe Site. Folosirea în continuare a Site-ului implică acceptarea integrală și necondiționată a acestor Termeni și Condiții. În situația în care nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile, aveți obligația să părăsiți Site-ul.
1.2. Termenii și Condițiile se aplică tuturor vânzărilor de servicii realizate de Cristea I. Roxana PFA prin intermediul magazinului virtual găzduit pe Site.
1.3. Termenii și Condițiile pot fi modificate oricând de către Cristea I. Roxana PFA. Astfel de modificări vor fi considerate ca acceptate prin simpla utilizare a Site-ului, urmând a produce efecte juridice numai în cazul contractelor viitoare, nu si în cazul contractelor deja încheiate.

2. Definiții:
2.1. Conținut gratuit este conținutul accesibil în mod public fără fi necesar deschiderea unui Cont in Site.
2.2. Conținut contra plata este conținutul accesibil de către Utilizatorii care au deschis un Cont in Site.
2.3. Bonus reprezintă un Conținut digital pe care Cristea I. Roxana PFA îl poate oferi Clientului în mod gratuit și pe o perioada determinată la achiziția de Conținut contra plata.
2.4. Client este orice persoana care a acceptat Termenii și Condițiile, care foloseșt Site-ul, incluzând accesul, navigarea, si care a lansat o Comanda prin intermediul Magazinului, iar Comanda a fost confirmata de către Cristea I. Roxana PFA;
2.5. Comanda este o forma de comunicare electronica ce intervine între Client și Cristea I. Roxana PFA, prin care Clientul solicita livrarea Conținutului selectat, și este de acord sa îl primească și să îl plătească în condițiile prevăzute în acești Termeni și Condiții;
2.6. Contul este secțiunea din Site care poate fi accesată de Client prin introducerea unei adrese de e-mail și a unei parole;
2.7. Contract reprezintă acești Termeni și Condiții împreuna cu Comanda, confirmata de către Cristea I. Roxana PFA printr-un e-mail.
2.8. Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv posta electronica (e-mail, SMS) asupra Produselor si/sau a promoțiilor desfășurate de Cristea I. Roxana PFA într-o anumită perioada, fără niciun angajament din partea Cristea I. Roxana PFA cu referire la informațiile conținute de acesta.
2.9. Plata cu Stripe – serviciul de plata prestat de către procesatorul de plăti integrat in Site, pus la dispoziția Clienților, prin intermediul Site-ului în vederea efectuării unei plăti cu cardul on-line.
2.10. Conținutul înseamnă acele produse digitale si/sau servicii care pot fi, după caz, orice înregistrare sonora și/sau video și/sau text în orice fel de format și/sau conferințe interactive în format multimedia și/sau fotografii, și/sau imagini, prezentate în cadrul Magazinului, și/sau ore de coaching, și la care accesul se face, după caz, gratuit sau contra cost;
Cristea I. Roxana PFA este vânzătorul, persoană juridică română, cu sediul în Alba-Iulia, sat Benic, județul Alba, strada Principală, nr 170,înregistrată la ANAF cu CUI 42019050 , având contul nr. RO60BTRLRONCRT0543857401, deschis la Banca Transilvania, telefon: 0756/532/473, e-mail: nutritie@roxanacristea.ro, ce desfășoară activitatea de prestări servicii de nutriție online  prin internetului, in cadrul Magazinului;
2.11. Magazinul este magazinul virtual găzduit pe site-ul roxanacristea.ro.ro, proprietatea Cristea I. Roxana PFA și care permite vizitarea și vizualizarea versiunilor digitale ale Conținutului;
2.12. Produse si Servicii înseamnă produsele digitale, serviciile si/sau Conținutul, menționate în Comanda și care urmează a fi furnizate Clientului in condițiile stipulate in Contract;
2.13. Site este site-ul web având adresa roxanacristea.ro, proprietatea Cristea I. Roxana PFA, prin intermediul căruia Cristea I. Roxana PFA pune la dispoziția Clienților si/sau Utilizatorilor informații in legătura cu produsele și serviciile oferite;
2.14. Utilizator este orice persoană care a acceptat Termenii și Condițiile prin folosirea Site-ului, incluzând accesul, sau navigarea.

3. Acord privind comunicarea prin mijloace electronice
3.1. Prin acceptarea acestor Termeni si Condiții, va exprimați consimțământul cu privire la faptul că orice comunicare in legătura cu încheierea, executarea sau încetarea Contractului va fi transmisa in mod electronic.

4. Produsele
4.1. Cristea I. Roxana PFA oferta Clienților posibilitatea achiziționării pachetelor de nutriție online. Fiecare pachet are o descriere pe site cu ceea ce include.

5. Lansarea si confirmarea Comenzii
5.1 Prin completarea si finalizarea unei Comenzi pentru achiziționarea de Conținut, Clientul accepta oferta Cristea I. Roxana cu privire la Conținut. Momentul încheierii Contractului este acela când Cristea I. Roxana PFA transmite către Client o confirmare a acceptării Comenzii prin intermediul poștei electronice sub forma unui mesaj, fără a fi necesara nicio alta confirmare de primire din partea Clientului. O Comanda neconfirmata de Cristea I. Roxana PFA, conform celor de mai sus, nu are valoarea unui Contract intre Cristea I. Roxana PFA și Client.

6. Dreptul de proprietate intelectuală
6.1 Cristea I. Roxana PFA este titularul exclusiv al drepturilor de proprietate intelectuala asupra Magazinului, Software-ului si Conținutului, graficii, logo-urilor si imaginilor încărcate pe Site. Drepturile care va sunt acordate sunt numai drepturi de utilizare neexclusive si netransmisibile. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către Cristea I. Roxana PFA a drepturilor sale decurgând din Contract nu va fi considerata renunțare, după cum exercitarea singulara sau parțiala a oricărui drept nu va împiedica exercitarea in continuare a altui drept.
6.2 Conținutul este proprietatea exclusiva a Cristea I. Roxana PFA, iar utilizarea sa de Client este supusa acestor Termeni și Condiții. Clientul se obliga sa respecte drepturile de proprietate intelectuala ale Cristea I. Roxana PFA asupra Conținutului. Cu excepția drepturilor acordate potrivit paragrafului de mai jos, Clientului nu ii este permis sa copieze, sa distribuie, sa publice, sa transmită, sa transfere, sa vândă, sa difuzeze, sa închirieze, sa împrumute, sa modifice, sa adapteze, sa editeze sau sa sub-licențieze Conținutul. Clientului nu ii este acordat niciun drept de utilizare in scopuri publicitare a Conținutului.
6.3 Cristea I. Roxana PFA acorda Clientului, in schimbul plații Prețului de către acesta din urma, un drept de utilizare neexclusiv si netransmisibil asupra Conținutului selectat de Client. Dreptul de utilizare este numai pentru uzul personal al Clientului, fiind exclusa orice utilizare comerciala.

7. Facturare
7.1 Prețul corespunzător Conținutului achiziționat este cel specificat pe Site și evidențiat în Comanda finalizata de Client si confirmata de Cristea I. Roxana PFA.
7.2 Prețul Conținutului se achita in lei (RON), anterior utilizării acestuia. Cristea I. Roxana PFA își rezerva dreptul de a anula orice Comanda atunci când prețul Conținutului a fost eronat afișat in Site, inclusiv dintr-o eroare tehnica.
7.3 Cristea I. Roxana va emite către Client o factura pentru Conținutul comandat, pe baza datelor de facturare ale Clientului pe care acesta le-a pus la dispoziția Cristea I. Roxana PFA în prealabil.

8. Modalități de plată
8.1. Plata prin Stripe: In cazul plații prin procesatorul Stripe, Clientul introduce in aplicație datele de identificare ale cardului cu care va efectua plata, din contul de card al Clientului urmând a fi debitata suma necesara plații Conținutului.
8.2. Plata prin transfer bancar direct: In cazul plații prin transfer bancar direct, Clientul introduce contul bancar furnizat de către Cristea I. Roxana PFA , din contul Clientului urmând a fi debitata suma necesara plații Conținutului.

9. Dreptul de retragere
9.1 în conformitate cu prevederile legale, sunt exceptate de la dreptul de retragere din contract, furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, daca prestarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului si după ce acesta a confirmat ca a luat cunoștința de faptul ca își va pierde dreptul la retragere, precum si contractele de prestări de servicii, după prestarea completa a serviciilor, daca executarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului si după ce acesta a confirmat ca a luat cunoștința de faptul ca își va pierde dreptul la retragere după executarea completa a contractului de către Cristea I. Roxana PFA.
9.2 In considerarea celor de mai sus, Clientul înțelege și acceptă ca obiectul prezentului contract presupune furnizarea de către Cristea I. Roxana PFA de conținut digital care nu este livrat pe suport material, dându-și acordul prealabil expres pentru furnizarea conținutului digital și confirmând pe aceasta cale ca a luat cunoștința de faptul ca își va pierde dreptul la retragere prevăzut de lege. Clientul confirma, de asemenea, ca a luat cunoștința de faptul ca își va pierde dreptul la retragere după executarea completa a contractului de către Cristea I. Roxana PFA si, pe aceasta cale, își da in mod expres si prealabil acordul pentru începerea executării contractului.

10. Declarații
10.1 Cristea I. Roxana PFA nu oferă servicii, remedii, tratamente si/sau interpretarea analizelor medicale, ci oferă recomandări pentru îmbunătățirea stilului de viată al persoanei. Cristea I. Roxana PFA atrage atenția ca orice afecțiune medicala trebuie investigata si tratata sub supravegherea unui cadru medical calificat Cristea I. Roxana PFA recomanda terapiile complementare cu specializare pe stil de viată sănătos, care pot conduce la atingerea unei greutăți normale a persoanelor, însă acestea nu reprezintă o garanție a acestui rezultat si nu substituie serviciile medicale.

11. Dreptul la despăgubiri
11.1 Clientul va avea dreptul sa solicite despăgubiri pentru prejudiciile apărute ca urmare a neexecutării totale sau parțiale a Contractului de către Cristea I. Roxana PFA. Cu toate acestea, Cristea I. Roxana PFA  nu poate fi ținută responsabilă pentru pierderile pe care nici Clientul nici Cristea I. Roxana PFA nu le putea prevedea in mod rezonabil la începutul utilizării de către Client a Magazinului si nici pentru pierderile care nu rezulta ca urmare a culpei sau unei încălcări a obligațiilor legale sau contractuale din partea Cristea I. Roxana PFA Responsabilitatea pe care Cristea I. Roxana PFA, ca furnizor de Conținut, o are fata de Clienți in ceea ce priveste despăgubirile este limitata la prețul plătit pentru achiziția Conținutului la care se refera reclamația Clientului. Cristea I. Roxana PFA nu are nicio responsabilitate fata de Client cu privire la Conținutul pe care aceștia l-ar considera ca ofensator sau inoportun. Niciuna dintre condițiile prevăzute de prezenta clauza nu afectează drepturile pe care legea le recunoaște persoanelor in calitate de consumatori.

12. Contul
12.1 In scopul accesării si utilizării anumitor secțiuni ale Site-ului este necesara crearea unui cont personal („Contul”). Prin utilizarea Site-ului, Clientul își asuma integral responsabilitatea pentru toate activitățile realizate prin intermediul Contului pe care îl deschide pe Site. In consecința, Clientul este singurul responsabil de asigurarea securității parolei Contului si a altor date de acces.
12.2 In cazul in care securitatea Contului deținut este compromisa, este necesar sa fie anunțata imediat Cristea I. Roxana PFA, in calitate de administrator al Site-ului. Cristea I. Roxana PFA nu poate fi făcută responsabila pentru daunele cauzate Clienților / oricăror terți prin utilizarea neautorizata a Contului.

13. CONFIDENTIALITATE SI SECURITATEA DATELOR PERSONALE
13.1 Cristea I. Roxana PFA respecta legile in vigoare privind confidențialitatea datelor. Site-ul Cristea I. Roxana PFA se angajează sa nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terți si sa le folosească numai in scopul stabilirii contactului cu clienții săi, precum si in scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului, ofertele si politica firmei.  Cristea I. Roxana PFA nu încurajează spam-ul, nu furnizează datele dvs de contact unor terți (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese de e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulga adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit.
13.2 Orice utilizator care a furnizat explicit pe site-ul Cristea I. Roxana PFA adresa sa de email poate opta ca aceasta sa fie ștearsă din baza de date a Cristea I. Roxana PFA. Pentru a șterge informațiile furnizate de dvs din baza de date, este de ajuns sa ne contactați si sa cereți acest lucru in scris pe e-mail la nutriție@roxanacristea.ro

14. Încetarea contractului
14.1 Prezentul contract încetează in următoarele cazuri:
Pârțile convin de comun acord încetarea contractului;
Decizia unilaterala a uneia dintre parți, transmisa in scris celeilalte parți; recepția notificării de încetare trebuie sa aibă loc cu minimum 21 zile calendaristice înainte de data stabilita pentru încetarea colaborării;
In caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare a unuia din contractanți, caz in care pârțile vor fi ținute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate pana la momentul intervenției cauzei de dispariție.

15. Forță majora
15.1 Nici una din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forța majora. Prin forța majora se intelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, intervenit după intrarea in vigoare a contractului si care împiedică executarea parțiala sau integrala a obligațiilor asumate de părți.

16. Legea aplicabila. Jurisdicția
16.1 Contractul este încheiat in limba romana si este guvernat de si va fi interpretat conform legii romane. Pârțile convin ca toate neînțelegerile referitoare la contract sau la interpretarea, executarea ori încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila. In cazul in care soluționarea nu este posibila in mod amiabil, litigiile vor fi soluționate de către instanța judecătorească competenta potrivit legii.

17. Dispoziții finale
17.1 Orice notificare către Cristea I. Roxana PFA trebuie trimisa electronic la adresa de mail nutriție@roxanacristea.ro